ساخت وبلاگ نمونه سوال امتحانی لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
کار و بار

کار و بار

کامل ترین جدول و مزایای قانون کار ۹۷

ردیف عنوان مبلغ
۱ مزد روزانه ۹۷ ۳۷۰٫۴۲۳ ریال
۲ حقوق ماهیانه ۳۰ روزه ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال
۳ حقوق ماهیانه ۳۱ روزه ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال
۴ بن کارگری ۹۷ ماهیانه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۵ حق مسکن ۹۷ ماهیانه ۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۶ حق خواربار ۹۷ ماهیانه

مجرد

متاهل

۴۰۰ ریال

۸۰۰ ریال

۷ حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روز مزد

(به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر)

یک فرزند

دو فرزند

سه فرزند

۱,۱۱۱,۲۶۹ ریال

۲,۲۲۲,۵۳۸ ریال

۳,۳۳۳,۸۰۷ ریال

۸ عیدی پاداش ۹۷

(معادل ۶۰ روز حقوق برای هر سال)

(معادل ۵ روز حقوق برای هر ماه)

۲۲,۲۲۵,۳۸۰ ریال

۱,۸۵۲,۱۱۵ ریال

۹ سنوات خدمت یا پایان کار ۹۷

معادل ۳۰ روز حقوق برای هر سال

معادل ۵/۲ روز حقوق برای هر ماه

۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال

۹۲۶,۰۵۷٫۵ ریال

۱۰ مانده مرخصی ۹۷

سالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ رزو

معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک ونیم ساعت ماهیانه

۹,۶۳۰,۹۹۸ ریال

۸۰۲,۵۸۳ ریال

۱۱ مزد هر ساعت کار عادی ۹۷

برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم)

۵۰٫۵۳۵ ریال
۱۲ فوق العاده اضافه کاری (یک و چهار برابر مزد عادی)

هر ساعت

هر روز

۷۰٫۷۴۹ ریال

۵۱۸٫۵۹۲ ریال

۱۳ فوق العاده شب کاری (۳۵% مزد ساعتی)

هر ساعت

۱۷٫۶۸۷ ریال

۱۴ فوق العاده نوبت کاری (برای ماه ۳۰ روزه)

صبح عصر ۱۰ درصد حقوق ماهیانه

صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه

صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه

۱,۱۱۱,۲۶۹ ریال

۱,۶۶۶,۹۰۳ ریال

۲,۵۰۰,۳۵۵ ریال

۱۵ جمعه کاری (۴۰% مزد ساعتی)

هرساعت

۲۰٫۲۱۴ ریال

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ کارگر ساده

مثال ۱ : محاسبه حقوق و مزایای ۹۷ کارگر متاهل با یک فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار عادی روز کار و بدون اضافه کاری و بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۷ که یک روز مرخصی رفته و بقیه مانده است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را ماهیانه تسویه حساب می نماید.

برای محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ این کارگر کافی است جمع ردیف های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ جدول را بدست آوریم.

حقوق ماهیانه ۹۷ مبلغ ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال

بن کارگری ۹۷ مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق مسکن ۹۷ مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۹۷ مبلغ ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۹۷ مبلغ ۱٫۱۱۱٫۲۶۹ ریال

عیدی و پاداش ۹۷ مبلغ ۱٫۸۵۲٫۱۱۵ ریال

سنوات خدمت یا پایانکار ۹۷ مبلغ ۹۲۶٫۰۵۷ ریال

مانده مرخصی یک روز ۳۷۰٫۴۲۳ ریال

جمع کل : ۱۷,۲۴۳,۷۷۸ ریال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۸۸۰۸۱۷ ریال

حقوق پرداختی : ۱۶٫۳۶۲٫۹۵۹ ریال

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

مثال ۲ : محاسبه حقوق قانون کار ۹۷ کارگر نگهبانی متاهل با دو فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار از ۱۵ لغایت ۲۴ (کسر نیم ساعت برای صرف شام) هر روز و ساعات اضافه کاری فرضی در کل ۶۱ ساعت(هر روز یک ساعت اضافه کاری به علاوه ۴ روز تعطیل هر کدام هشت و نیم ساعت اضافه کاری) و جمعه کاری فرضی ۳۴ ساعت (۴ روز جمعه که از ۱۵ لغایت ۲۴ هشت و نیم ساعت بوده و در جمع می شود ) و شب کاری فرضی۶۲ ساعت (هر روز از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ و با فرض صرف شام قبل از ۲۲ می شود روزانه ۲ ساعت و ماهیانه ۶۲ ساعت) بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۷ که مرخصی نرفته است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه ۹۷ مبلغ ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال

بن کارگری ۹۷ مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق مسکن ۹۷ مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۹۷ مبلغ ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۹۷ مبلغ ۲,۲۲۲,۵۳۸ ریال

فوق العاده اضافه کاری ۴۳۱۵۷۰۵ ریال

فوق العاده جمعه کاری ۶۸۷۲۷۸ ریال

فوق العاده شب کاری ۱۰۹۶۶۱۳ ریال

جمع کل : ۲۱,۳۰۶,۰۴۷ ریال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۸۸۰۸۱۷ ریال

حقوق پرداختی : ۲۰,۴۲۵,۲۳۰ ریال

توجه شود که برای یک روز کار در جمعه فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده تعطیل کاری و فوق العاده شب کاری طبق مقررات قانون کار به صورت مجزا محاسبه به کارگر پرداخت می شود.

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ کارگر با فوق العاده نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

مثال ۳ : محاسبه حقوق کارگر نگهبانی متاهل با سه فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار نوبت کار به صورت صبح، عصر و شب (یک هفته از ۷ الی ۱۵ و یک هفته ۱۵ الی ۲۳ و یک هفته از ۲۳ الی ۷) مشغول به کار است.

این کارگر موظف است در ایامی که شیفت کاری وی به تعطیلات و جمعه ها تلاقی دارد در سر کار حاضر شود. برای محاسبه ساعات اضافه کار این کارگر به این صورت عمل می شود که تعداد روزهای غیر تعطیل ماه اردیبهشت ۹۷ را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب می کنیم و ساعات کاری موظفی وی بدست می آید. ساعات کارکرد موظفی کارگر را از ساعات کارکرد واقعی کارگر کسر می کنیم و به این ترتیب ساعات اضافه کاری بدست می آید. مثلا در اردیبهشت ۹۷ روزهای غیرتعطیل ۲۶ روز است که ساعات کار موظفی کارگر می شود تقریبا ۱۹۰ ساعت.

کارگر هر روز ۷/۳۳ ساعت سر کار حاضر می شود که در ۳۱ روز می شود ۲۲۷ ساعت . ساعات اضافه می شود ۲۲۷ منهای ۱۹۰ برابر است با ۳۷ ساعت اضافه کاری.

در طول ماه ۴ جمعه واقع شده و هر روز ۷/۳۳ ساعت که می شود ۲۹ ساعت جمعه کاری.

عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه : ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال

بن کارگری ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق مسکن ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۳,۳۳۳,۸۰۷ ریال

فوق العاده اضافه کاری ۲٫۶۱۷٫۷۲۳ ریال

فوق العاده جمعه کاری ۵۸۶۲۰۸ ریال

فوق العاده شب کاری ۰ ریال (به کارگران نوبت کار شب کاری تعلق نمی گیرد)

فوق العاده نوبت کاری ۱٫۶۶۶٫۹۰۴ ریال

جمع کل : ۲۱٫۱۸۸٫۵۵۵ ریال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۸۸۰٫۸۱۷ ریال

حقوق پرداختی : ۲۰٫۳۰۷٫۷۳۸ ریال

توجه : نوبت کاری به کارهایی گفته می شود که شیفت کاری کارگر در طول ماه حداقل یک بار چرخش داشته باشد. مثلا یک کارگر تغییر شیفت ده روزه صبح و شب دارد که در طول ۲۰ روز یکبار چرخش نوبت کار دارد ونوبت کار محسوب می شود و فوق العاده نوبت کاری به وی تعلق می گیرد. اگر همین کارگر همین کار را درهمان ساعات کاری و با چرخش ۱۶ روزه انجام دهد در طول ۳۲ روز یکبار چرخش نوبت کاری خواهد داشت بنابراین نوبت کار محسوب نمی شود و به وی شب کاری تعلق می گیرد.


برچسب ها : حقوق . قانون کار ۹۷ ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1398ساعت 3:52 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 1

فوق العاده ماموریت چیست و چگونگی آن

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

آیا حادثه ای که در حین مأموریت برای کارگر اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار خواهد بود؟

انجام وظیفه در مدت مأموریت به منزله انجام وظیفه در کارگاه اصلی بوده و لذا هر گونه حادثه در حین مأموریت بعنوان حادثه ضمن کار تلقی می گردد.

چنانچه کارگر از انجام دستور کارفرما در مورد رفتن به مأموریت امتناع نماید آیا مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است؟

در صورت عدم قید در قرارداد کار اولیه و یا عدم موافقت بعدی کارگر به انجام مأموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز انجام مأموریت پیش بینی نشده باشد کارگر تکلیفی نسبت به انجام مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار نداشته و عدم انجام آن نیز نمی تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده ۲۷ قانون کار شناخته شود.

حداکثر مدت مأموریت برای کارگرانی که به مأموریت اعزام می شوند چقدر است؟

در قانون کار محدودیتی به لحاظ طول مدت مأموریت پیش بینی نشده است و تعیین میزان آن با رعایت مفاد ماده ۴۶ این قانون با توافق طرفین خواهد بود

بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای کارگر در محل مأموریت تکلیفی دارد یا نه؟

علاوه بر فوق العاده مأموریت پیش بینی شده در ماده ۴۶ قانون کار کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را تأمین نماید. در این قانون پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر اینصورت توافق طرفین نسبت به پرداخت هزینه های فوق ملاک عمل خواهد بود.

چنانچه بنا به ضرورت کارگری دوبار در روز به مأموریت اعزام شود آیا استحقاق دریافت دوبار فوق العاده مأموریت خواهد داشت؟

با عنایت به مفاد ماده ۴۶ قانون کار و عرف و رویه معمول در زمینه مأموریت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذکور در خصوص تعیین میزان فوق العاده مأموریت آمده است چنانچه شرایط خاص انجام مأموریت بیش از یک بار در روز را ایجاب نماید مأموریت های انجام شده در یک روز جمعاً یک مورد محسوب و فوق العاده مأموریت مربوط به یک روز پرداخت خواهد شد .


برچسب ها : مأموریت .حق ماموریت.حسابداری ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1398ساعت 3:50 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 1

حق ماموریت چگونه محاسبه می‌شود؟

اعزام به ماموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام‌شونده در نظر گرفته شده است. مزایا و ویژگی‌های شغلی ماموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.فوق‌العاده ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی ٥٠ کیلومتر دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ معادل یک روز حقوق است. بنابراین کارگر به ازای هرروز ماموریت علاوه بر یک روز حقوق معمول، یک روز حقوق ثابت هم به‌عنوان حق ماموریت دریافت می‌کند که نباید از مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود.

هزینه سفر

کارفرما موظف است وسیله نقلیه مناسب و یا هزینه آن را در اختیار کارگری که به ماموریت می‌رود، قرار دهد. اما در مورد هزینه غذا و خوراک مسئولیتی ندارد و در خصوص محل اقامت یا هزینه آن نیز با توافق یکدیگر عمل می‌شود.
ارتباط ماموریت با حادثه ناشی از کار
کارکنان و بیمه‌شدگانی که به ماموریت اعزام می‌شوند چنانچه در طول مدت ماموریت اتفاقی برای آن‌ها رخ دهد، که منجر به ازکارافتادگی و فوت آن‌ها شود، حادثه مربوطه، حادثه ناشی از کار تلقی شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی می‌شود و در صورت فوت، خانواده آن‌ها از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند. این موضوع به کارکنانی که در سطح شهر به ماموریت اعزام می‌شوند و مشمول فوق‌العاده ماموریت نمی‌شوند، نیز تسری دارد. در چنین شرایطی نیازی به سابقه نیست. حتی اگر کارگر حادثه‌دیده یک روز سابقه داشته باشند، مشمول مقررات این بند می‌شود. به تعبیر بهتر، همین که کارگر مشمول مقررات کار و بیمه اجباری باشد و اشتغال وی مورد تایید قرار گیرد، مستحق دریافت مستمری است. این امتیاز برای ازکارافتادگان جزئی نیز مصداق دارد که طبق نظر کمسیون پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد ازکارافتاده اعلام می‌شوند، و بدین ترتیب فرد مزبور می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده کند. در صورت بروز حادثه در هنگام ماموریت برای کسی که بین ١٠ تا ٣٣ درصد ازکارافتاده اعلام شده، مبلغی به صورت یکجا تحت عنوان «غرامت نقص مقطوع» پرداخت می‌شود.

ماموریت و تامین‌اجتماعی

هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریتی که به کارگر پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه نیست. ولی بهتر است یک نسخه از حکم ماموریت به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال شود تا در صورتی که کارگر در حین ماموریت دچار حادثه شد و نیاز به خدمات درمانی و مستمری پیدا کرد بتواند با سهولت و فرایندی سریع‌تر تحت حمایت‌های لازم قرار بگیرد. البته ارسال برگه ماموریت الزام قانونی ندارد، فقط برای اطمینان و تسریع در ارائه خدمات لازم در مورد حوادث و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده پیشنهاد می‌شود.
مشکل دیگری که در ارتباط با ماموریت وجود دارد، موضوع تایید کارکرد شخصی است که در کارگاه حضور ندارد و به ماموریت اعزام می‌شود. کارفرمایان و کارگران در مورد بازرسی بیمه‌ای از کارگاه و عدم توجه بازرسان سازمان به ماموریت برخی از کارکنان که جهت انجام کارهای شرکت یا کارگاه به خارج از محل اصلی اعزام شده‌اند، گله‌مندند. این مشکل متاسفانه در مورد همه کارگاه‌ها عمومیت دارد، ولی برای کارگاه‌های دارای معافیت حق‌بیمه از حساسیت بیشتری برخوردار است. البته بازرسان سازمان وظایف قانونی خود را عمل می‌کنند، اما سختگیری در این موضوع گاه بی‌مورد و بی‌دلیل است و موجب نارضایتی کارگر و کارفرما می‌شود. سختگیری و موشکافی زیاد در مورد کارگاه‌هایی که ٣٠ درصد کامل حق‌بیمه پرداخت می‌کنند کاملا بی‌جاست و سازمان تامین‌اجتماعی هم از این نظر سودی نمی‌برد. البته در مورد کارگاه‌های دارای معافیت بیمه‌ای قضیه متفاوت است و سختگیری تامین‌اجتماعی موجه است. به هر ترتیب بهتر است سازمان همت و وقت خود را صرف ‌دقت عمل در موارد معافیت کند و انرژی و وقت خود را مصروف کارگاه‌هایی که به صورت کامل حق‌بیمه می‌پردازند نکند. برخی از اقدامات سازمان، که این مورد هم از نمونه‌های آن است، بدون دلیل منطقی و قانونی تداوم یافته است. شاید این رویه‌ها در گذشته لازم بوده، ولی اکنون مبنا و موضوعیت خود را از دست داده و نباید ادامه بیابد و هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود. از طرف دیگر کارشناسان، مسئولان و متولیات تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان باید در مورد اقدامات و رویه‌های جاافتاده قبلی بیشتر فکر کنند و مواردی را که نیاز به اصلاح دارد مورد بازنگری قرار دهند. برخی از اقدامات سازمان و واحدهای اجرایی در مقابل هزینه‌هایی که به سازمان تحمیل می‌کند، دارای منفعت و سود نیست و ضررهای غیرمادی و معنوی سازمان در درازمدت بیشتر از منافع مقطعی و کوتاه‌مدت آن است. از این موارد متاسفانه زیاد است که باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرد.


برچسب ها : ماموریت .هزینه سفر.کارگران ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1398ساعت 3:49 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 3

همه چیز درباره قانون ترک کار

بازار نقل و انتقالات کارکنان و کارمندان نهاد های دولتی و شرکت های خصوصی همیشه در روزهای پایانی سال بسیار داغ می شود. برخی کارفرما ها کارکنانشان را تغییر می دهند تا روح تازه ای به محیط دمیده شود و در مقابل برخی کارمندان و کارکنان نهاد و شرکت ها هم به فکر تغییر کار و بهتر شدن وضعیتشان برمی آیند.

به گزارش بانکی دات آی آر، اما ترک کار هم مثل سایر امور زندگی اجتماعی برای خودش قاعده و قانونی دارد نمی شود یک روز صبح دیگر سرکار نروید بدون اینکه به رئیستان چیزی گفته باشید در این گزارش برخی از قواعد ترک کار و همچنین مباحث حقوقی آن را مطرح می کنیم.

سیاستمداری را "درایت و مهارت در برخورد با مردم" معنا کرده اند. داشتن سیاستی صحیح در برخورد با مسائل خصوصی و کاری همواره مفید بوده است اما مهمترین کاربرد یک برخورد سیاستمدارانه، هنگامی است که شما کارتان را ترک میکنید.
دنیا بسیار کوچکتر از آن است که ما تصور میکنیم. شما هرگز نمیتوانید پیش بینی کنید که در مسیر زندگیتان چه زمانی و چگونه مجددا با کسی همراه خواهید شد، به خصوص در این بازار کار سیالی که همه در آن همه جا هستند.


برچسب ها : قانون ترک کار.کارمندان .کارکنان ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1398ساعت 3:47 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 3

همه چیز در مورد مرخصی در قانون کار ایران

تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار می‌گوید: در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب و برق و اتوبوسرانی یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

نکته مهم اینجاست که کارگرانی که تحت هر عنوان اعم از شیفت یا اضافه کار و … روزهای جمعه کار ‌می‌کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه، ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت می‌کنند، البته برابر تبصره ۲ همین ماده چنانچه روزهای کار در هفته کمتر از ۶ روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

درمورد کارگران کارگاههایی که با انجام پنج روز کار درهفته و ۴۴ ساعت کار قانونی از دو روز تعطیلی استفاده می‌کنند تبصره ۳ ماده ۶۲ اعلام کرده که مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

*آیا مناسبت ها و تعطیلات رسمی کشور جزو تعطیلات کارگران به شمار می‌رود؟

به موجب ماده ۶۳ قانون کار تمام تعطیلات رسمی کشور به عنوان تعطیلات رسمی کارگران محسوب می‌شود حتی یازدهم اردیبهشت در تقویم‌ها که روز کارگر نامگذاری شده هم حکم تعطیل رسمی برای کارگران دارد.

ماده ۶۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه را جمعا یک ماه اعلام کرده است بنابر این جمعه بین روزهای پنجشنبه و شنبه از این حیثمرخصی به شمار می‌رود البته در حال حاضر در برخی شرکتها و کارگاهها این ماده با نظر کارفرما و محاسبه ۲۶ روز کاری در سال بدون محاسبه ایام تعطیل جمعه اجرا می‌شود.

در مورد کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور ماده ۶۵ قانون کار مرخصی سالیانه را ۵ هفته منظور کرده است که استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.

در صورتی که کارگری بخواهد مرخصی‌های استحقاقی سالانه خود را ذخیره کند طبق ماده ۶۶ قانون کار تنها امکان ذخیره ۹ روز مرخصی خود را دارد.

*کارگری که قصد ادای حج تمتع دارد نحوه محاسبه مرخصی وی چگونه است؟

ماده ۶۷ قانون کار این حق را به کارگران داده است که به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش تنها برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

در مورد کارگران فصلی نیز ماده ۶۸ قانون کار میزان مرخصی استحقاقی را بر اساس ماههای کارکرد آن کارگر تعیین کرده است.

در صورتی که بین کارفرما و کارگر بر سر گرفتن مرخصی اختلاف نظر پیش آید ماده ۶۹ قانون کار مقرر کرده است که تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود و در صورت بروز اختلاف بین طرفین نظر اداره کار قطعی و لازم الاجرا باشد، به عبارتی کارفرما باید در صورت ارائه درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند.

بدیهی است در صورت مخالفت کارفرما این امر الزاما به منزله عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد تقاضا نخواهد بود بلکه بر اساس ماده ۶۹ قانون، نظر قطعی اداره کار محل در این خصوص قابلیت اجرا خواهد داشت.

*هر فرد تا چه میزان مرخصی استعلاجی دارد؟

در مقررات قانون کار محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش‌بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد مضاف اینکه این نوع مرخصی‌ها اعم از اینکه کوتاه مدت یا دراز مدت باشد تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است.

نکته: مدت مرخصی استعلاجی در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۷۰ قانون کار مرخصی کمتر از یک روز کاری جزو مرخصی‌های استحقاقی منظور می‌شود به این معنی که اگر کارگری فرضا در یک روز کاری دو ساعت مرخصی گرفته باشد آن دو ساعت جزو مرخصی‌های استحقاقی او در سال محاسبه خواهد شد.

ماده ۷۱ قانون کار نیز در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه مقرر کرده است که مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت به ورثه او پرداخت شود.

*گرفتن مرخصی بدون حقوق و مرخصی ازدواج

ماده ۷۲ قانون کار نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران، مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار را پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما معین کرده است.

قانون کار همچنین در ماده ۷۳ برای کارگران سه روز مرخصی با حقوق و دستمزد جدا از مرخصیهای استحقاقی سالانه پیشبینی کرده که در ازای دو رویداد ازدواج یا فوت داده میشود؛ به عبارتی قانون کار حق برخورداری از سه روز مرخصی در زمان ازدواج دائم یا فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان را برای کلیه کارگران در نظر گرفته است.


برچسب ها : مرخصی .حقوق . قانون کار ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1398ساعت 3:46 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 6

ضرورت برطرف کردن ایراد های قانون کار

معاون مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.

امین‌الله سلیمانی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» پیرامون موضوع کارگران و چالش‌های قانون کار در ایران که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: طبق این ماده، شورای عالی کار حدأقل مزد را برای کارگران نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین می‌کند بنابراین بحث تنوع و تکثر در تعیین میزان مزد وجود دارد البته ایرادهایی هم هست که باید آن ها را برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه ما نباید همه مشکلات را به گردن قانون کار بیندازیم، افزود: هزینه‌های کار در ایران هزینه‌های زیادی برای تولید نیست و باید عوامل دیگر را هم درنظر داشت.

معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذاری امری سیال و روان است و بر اساس مقتضیات زمانی تغییر خواهد کرد کمااینکه همه قوانین ما اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری و قانون مدنی با این همه محکم کاری بازهم نیازمند اصلاح هستند.

سلیمانی ادامه داد: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: مشکلات قانون کار بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی و تولید هستند که باید با نگاه کلان به آن نگاه کرد و همه مولفه‌ها را درنظر گرفت. ما به عنوان دولت سعی می‌کنیم در حل این مشکلات، نظرات کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی درنظر داشته باشیم و به عنوان میانجی روابط این دو را عادلانه تنظیم کنیم.


برچسب ها : وزارت تعاون. قانون کار.سازمان .کارفرمائی ,
+ نوشته شده در سه شنبه 31 ارديبهشت 1398ساعت 6:24 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 7

قانون کار و کشاکش‌های افزایش حداقل دستمزد

قانون کار و کشاکش‌های افزایش حداقل دستمزد


برچسب ها : تأمین حقوق. قانون کار. مزد کارگران ,
+ نوشته شده در سه شنبه 31 ارديبهشت 1398ساعت 6:22 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 1

قانون کار در ایران؛ نیم قرن نارضایتی

قانون کار در ایران؛ نیم قرن نارضایتی

پس از پيروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار تدوين قانون کار جديدی شدند. (عکس از فارس)

برچسب ها : استاندارد.بیمه.قانون کار ,
+ نوشته شده در شنبه 28 ارديبهشت 1398ساعت 2:26 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 1

تاریخچه قانون كار در ايران*

تاریخچه قانون كار در ايران*

تصويب و اجراي قانون كار در ايران هميشه، با تاخير و فراز و فرودهاي بسياري همراه بوده است. انگار هيچ گاه عجله‌اي براي تصويب چنين قانوني وجود نداشته است. ارائه پيش نويس قانون كار بار ديگر اين موضوع را به سطح رسانه هاي عمومي كشاند.

هر چند مدتي است بحث هاي مربوط به تصويب اين قانون در نشريات و خبرگزاري ها از تك وتا افتاده و بحث تعيين حداقل دستمزد بار ديگر موضوع روز شده است اما به نظر مي رسد هنوز هم تا تصويب نهايي اين قانون و اجرايي شدن آن راه زيادي باقي است.

در زير نگاهي گذرا به تاريخچه قانون كار در ايران داريم. بحث درمورد ضرورت وجودي چنين قوانيني ، نقش اين قوانين در حمايت از حقوق بگيران ، محتوا وماهيت آن و همچنين نظرات خود كارگران را به مقاله اي ديگر موكول مي كنيم.

***

نخستين متني كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد «فرمان والي ايالت كرمان و سيستان و بلوچستان درباره حمايت از كارگران كارگاه‌هاي قالي‌بافي» در آذر 1302است كه در يكي از نشريه‌هاي دفتر بين‌المللي كار منتشر شده است. در اين فرمان ساعات كار براي كارگران كارگاه‌هاي قالي‌بافي به 8 ساعت در روز محدود مي‌شود. روز جمعه و ايام تعطيل رسمي را با دريافت مزد كارگران تعطيل باشند. پسران كمتر از 8 سال و دختران كمتر از 10 سال در اين كارگاه‌ها به كار گمارده نشوند. - كارگاه‌ها در زيرزمين يا اتاق‌هاي نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه داراي دريچه‌اي رو به آفتاب باشد تا نور خورشيد از آنجا به درون بتابد. كارفرما، كارگر بيمار را به كار نگمارد. رئيس بهداري يا مامور بهداشت شهرداري، همه ماه‌ها از كارگاه بازديد كند.


برچسب ها : قانون كار.ایران. انجمن صنفی کارگری ,
+ نوشته شده در شنبه 28 ارديبهشت 1398ساعت 2:19 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 3

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب : 29/8/1369

نقل از روزنامه رسمی شماره : 13387 تاریخ : 28/11/1369

شماره : 124356 تاریخ : 13/10/1369

وزارت دادگستری- وزارت کار و امور اجتماعی


برچسب ها : شرایط کار. قرارداد کار. تعاریف و اصول کلی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398ساعت 18:03 توسط یاسر عبداللهی | | تعداد بازدید : 7


web statistics